Η αγάπη

ΑΓΑΠΗ

“Η αγάπη ευδοκιμεί όταν έχουμε θετική άποψη για τον εαυτό μας, τη ζωή και τον κόσμο”
σελ.39
Optimi Project | 2014
DMincheva

Advertisements