Να σκέπτεστε

Να σκέπτεστε «ας το δω από μια διαφορετική οπτική γωνία» αντί για «είναι πολύπλοκο».

 

Quote8-01

Advertisements