Γνώμη δικαιούται να έχει μόνον αυτός που έχει γνώση.

Γνώμη δικαιούται να έχει μόνον αυτός που έχει γνώση.

“Υπάρχει ένα παλίο ρητό που λέει, αν θέλουμε κάτι πολυ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αποκτήσουμε – οπού υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος”
σελ.127

Advertisements