Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινάει με ένα βήμα

LaoTsi-Quote

“Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινάει με ένα βήμα” Lao Tzu

Optimi Project |2016
DMincheva

Advertisements