μικρά μου εμποδια

quote in greek

όταν ξεπερνάς τα μικρά που σκλαβώνουν το μυαλό σου, τότε απομένει μόνο μεγαλείο

ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΊΟΣ

Advertisements