Οι φετεινές καρτούλες μας έχουν σταλθεί

Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας, με το πιο κάτω hashtag #OpimiSanta #hamogela

Our optimistic cards are send

You can share them using our hashtag #OptimiSanta #hamogela.

Let us know that you have received our optimistic message

 

Advertisements